tlo

Hoxter

Kominki akumulacyjne i kominki powietrzne sa台 w dzisiejszych czasach najbardziej poz虈a台danym sposobem ogrzewania. Wk艂ady kominkowe HOXTER zawieraja台 obie te technologie. Bardzo dobrze funkcjonuja台 w zamknie台tych kominkach akumulacyjnych z dodatkowa台 masa台 akumulacyjna台. Przystosowane sa台 ro虂wniez虈 do eksploatacji w kominkach powietrznych, w kto虂rych oferuja台 moz虈liwos虂c虂 dystrybucji gora台cego powietrza do innych pomieszczen虂.
 

Komfort czystej szyby

Czysta szyba nalez虈y do najwyz虈szych prioryteto虂w w rozwoju produkto虂w firmy HOXTER. System do doprowadzania powietrza spalania jest tak skonstruowany, z虈e powietrze doprowadzane do paleniska nawiewane jest na szybe台. Przez ten pra台d powietrza powstaje dynamiczna os艂ona, kto虂ra odprowadza sadze台 i kurz z powrotem do paleniska. Na czysta台 szybe台 wp艂ywa tak samo wilgotnos虂c虂 spalanego drewna, cia台g kominowy i sterowanie dop艂ywem powietrza. Dzie台ki samooczyszczeniu szyby wyd艂uz虈a sie台 okres konserwacji.

Podwo虂jne przeszklenie

Podwo虂jne przeszklenie jest dopasowaniem sie台 do aktualnych standardo虂w budowlanych. Dzie台ki nowoczesnym izolacjom zapotrzebowanie na energie ca艂ych domo虂w jak i pojedynczych pomieszczen虂 znacznie zmala艂o. Dzie台ki zastosowaniu podwo虂jnego przeszklenia cechy izolacyjne drzwiczek zosta艂y znacza台co polepszone tak, z虈e ilos虂c虂 ciep艂a promieniuja台cego przez drzwiczki do pomieszczenia zosta艂a zredukowana. Dzie台ki niskiemu zapotrzebowaniu na energie台 nie dochodzi do przegrzania pomieszczenia.

Mechanizm drzwiczek otwieranych do go虂ry

艂atwe uz虈ytkowanie i ciche otwieranie drzwiczek podnoszonych do go虂ry zapewnia dobrze przemys虂lany mechanizm. Drzwiczki sa台 umieszczane w zamknie台tej przestrzeni w go虂rnej cze台s虂ci wk艂adu i nie wystaja台 na zewna台trz do pomieszczenia. O 艂atwe uz虈ytkowanie kompletnego mechanizmu, ro虂wniez虈 przy wysokich temperaturach do 350 °C troszcza台 sie台 ogniotrwa艂e 艂oz虈yska. 艂oz虈yska poruszaja台 sie台 w profilach ze stali szlachetnej, co zapewnia precyzyjne przesuwanie drzwiczek. W pierwszej fazie ruchu drzwiczki sa台 oddzielane od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia. Drzwiczki sa台 podnoszone do go虂ry w oddaleniu paru milimetro虂w od korpusu. Zamknie台te drzwiczki sa台 wt艂aczane z si艂a台 25 kg w do虂艂 korpusu na mechanizmie pio虂ro i wpust, a palenisko tym samym jest ca艂kowicie szczelne.

Stabilny profil drzwiczek

Drzwiczki sa台 ruchomym elementem, kto虂ry powinien wyro虂z虈niac虂 sie台 wytrzyma艂os虂cia台 i stabilnos虂cia台. Te cechy osia台ga sie台 przez specjalnie skonstruowany profil drzwiowy ze stali o grubos虂ci 2,5 mm. Dzie台ki parametrom wytrzyma艂os虂ciowym profili drzwiowych gwarantowana jest stabilnos虂c虂 drzwiczek w codziennym uz虈ytkowaniu w wysokich temperaturach. Profile drzwiowe umoz虈liwiaja台 zmienne zastosowanie ich w przeszkleniu pojedynczym jak i podwo虂jnym. Uszczelnienie wk艂ada sie台 w stoz虈kowy rowek w profilu drzwiowym. Forma stoz虈ka uniemoz虈liwia wypadnie台cie uszczelnienia.

Design drzwiczek

Listwy do zewn臋trznej szyby mog膮 by膰 zamontowane z standardowymi czarnymi listwami lub ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Elementy ze stali nierdzewnej nadaj膮 szlachetno艣ci w wyko艅czeniu wk艂adu kominkowego.

Ramy

Ca艂a powierzchnia drzwiczek sk艂ada si臋 ze szk艂a – rama jest niewidoczna, co daje nam doskona艂y widok na ogie艅. Rama maskuj膮ca oraz monta偶owa podnosz膮 estetyk臋 urz膮dzenia po zabudowaniu go w pomieszczeniu. Wysokiej jako艣ci materia艂y oraz wykonanie przyczyniaj膮 si臋 znacz膮co do warto艣ci i design’u ca艂o艣ci zabudowy.

Wyk艂adzina paleniska

Hoxter oprócz standardowej jasnej wyk艂adziny we wn臋trzu wk艂adu kominkowego oferuje tak偶e ciemn膮 wyk艂adzin臋. Jest ona zaprojektowana do kompleksowego projektowania wn臋trz w których jasna wyk艂adzina paleniska mog艂aby rozprasza膰. Ca艂o艣膰 jak równie偶 kszta艂tki s膮 z barwionego szamotu, to znaczy, 偶e nawet podczas uszkodzenia szamotu w dalszym ci膮gu kszta艂tka pozostaje ciemna. Szamotowe kszta艂tki podczas produkcji wypalane s膮 w temperaturze powy偶ej 1100 °C, gwarantuje to d艂ug膮 偶ywotno艣膰 ca艂ego paleniska.

Wyjmowany uchwyt

Wyjmowany uchwyt drzwiczek pozwala na stworzenie naturalnego niezak艂óconego widoku ognia. Uchwyt ten mo偶e by膰 stosowany do wszystkich produktów z podnoszonymi drzwiczkami. W dolej cz臋艣ci drzwiczek znajduj臋 si臋 gniazdo, do którego nale偶y wsun膮膰 uchwyt. Otwór znajduje si臋 blisko 艣rodka ci臋偶ko艣ci drzwiczek, aby zapewni膰 delikatne i g艂adkie ruchy mechanizmu podnoszenia do góry. Po zamkni臋ciu drzwiczek, uchwyt mo偶e zosta膰 w drzwiczkach lub mo偶e by膰 wyj臋ty i przechowywany w specjalnie zaprojektowanej obudowie.

 

Produkty

Wsp贸艂pracujemy z:

Nasze oddzia艂y

Galeria Komink贸w Limanowa
ul. Pi艂sudskiego 20
tel. +48 510 212 959
komiko@komiko.pl
Salon Komink贸w Krak贸w
ul. My艣lenicka 72, 30-698 Kraków
tel. +48 531 039 539
kominki@komiko.pl
Biuro Kamienica
Kamienica 616
tel. +48 501 279 091, 503 183 107
biuro@komiko.pl
Salon Komink贸w Norweskich Nowy S膮cz
ul. Jamnicka 1
tel. +48 502 549 424
kominkinorweskie@komiko.pl